av Anne Marie Dranger Bachen | juli 23, 2011  

Katastrofen i Oslo og på Utøya

Tur med Ellen til Smørvika 21.4.2011 026Jeg kondolerer alle som har mistet, har venner, slektninger, famile som er skadet. Dette er en sorgens dag. Ord strekker ikke til. Jeg lar Nishoboras bloggrefleksjon være min. Hun setter så gode ord på det hele. Les her.
Så er jeg glad for tydelige ledere, slik vi har hørt dem i radio og på TV. Spesielt nevne jeg Statsminister Stoltenberg, Fabian Stang, ordføreren i Oslo og lederen i AUF.

Vigdis skriver på facebook:
“På en dag som dette er det igjen viktig å huske på at handlinger som dette ikke blir utført av raser eller hudfarger, av stater eller verdensdeler, men av enkeltpersoner og grupper som har mistet fokus på det viktige i Verden: Samhold, omsorg, forståelse, empati og kjærlighet”.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Anne Marie Dranger Bachen | juli 18, 2011  

Jorddunsten er over

Jorddunsten er over. Her skulle ha vært lagt inn mange bilder, men denne håpløse plattformen greier bare små bilder, og jeg greier ikke å forminske. Det ligger sikkert bilder her.

Festivalstemningen sitter fortsatt i kroppen. Tre herlige dager i godt vær i ei lita grend, Stølan på Frøya, langt ute i havgapet. Rockefestivalen på Frøya bærer navnet Jorddunst.
Jorddunst er også kjent under navnene havgust, jordgust eller fjellgust og er en mytisk sykdom. Troen på at denne sykdommen finnes, er kjent langs kysten av Norge. Presten Erik Pontoppidan hevdet i 1752 at man kunne få sykdommen av å ligge eller sitte på bakken før St.Hans. Sykdommen førte da til smerter i leddene. Han anbefalte tran som behandlingsform for sykdommen. I dag mener mange at det å ligge på bakken før telen har gått, kan gi jorddunst som fører til revmatisme. Enkelte andre hevder sykdommen fører til blærekatar og i verste fall døden (Wikipedia)

Trekantskiltet ”Fare for jorddunst” er satt opp på Frøya. Det har i lang tid vært fare for en herlig mytisk sykdom som heter festivalfeber og musikkopplevelser. Og denne festivalen er ikke som andre festivaler. Den er stor, men liten, kjent, men ukjent, band med nasjonalt og internasjonalt ry strømmer til, men stedet har nesten ingen hørt om. Alle disse men faller etter hvert bort. Jorddunstfestivalen på Frøya er kommet for å bli, og den rangeres blant de beste festivalene i landet. Det er i hovedsak rock og metall med enkelte andre innslag.
Og sykdommen fikk alle vi som deltok. Vi trengte ikke tran, men det gikk med en del øl – etter hva jeg skjønte.

Hva skal til for å skape en slik festival. Musikk naturligvis. God musikk. Den beste musikken. Hvordan har arrangørene greid å tiltrekke seg musikk av dette formatet?
Jorddunstfestivalen er etter hvert blitt kjent i artist-Norge og blant rockepublikumet – etter hvert også blant metalldiggerne.
Festivalen har en general som ikke gir seg før han får tak i det beste.
Artistene blir mottatt og behandlet med stor gjestfrihet og får foruten betaling med seg opplevelser fra havgapet.

Det må nevnes at på et sted som Frøya oppheves generasjonsgrenser. Alle aldre deltar. Også for barna ble det arrangert musikk på dagtid. Og utover i de sene nattimer stod ungdommene (som var i flertall), voksen og moden alder side om side og digget det ene bandet etter det andre. Slettes ikke verst å avslutte med Dr.Midnight & the Mercy Cult og Hank von Helvete for til slutt å roe det hele ned med Greenland Whalefishers. Det var disse bandene undertegnede dro for å høre. Ellers ruslet hun rundt i området med hunden Leo og dro inn festivalstemningen, blide ungdommer på campen og i Valabakkan til og fra.

En presentasjon av musikken kan leses på Kristiane Drangers tilbakeblikk på www.punkrock.no
Og festivalens program kan leses her.

Rammen rundt en festival er også viktig. Her er lokale, dyktige arrangører, og det var forunderlig å oppleve at nesten alle i Staulkretsen (som denne grenda omtales som) deltok på en eller annen måte frivillig og bidro til å skape denne gode atmosfæren og rammen rundt hovedsaken, musikken. Ingen nevnt ingen glemt. Men det er bare å forberede seg på neste års Jorddunst og studere hjemmesiden www.jorddunst.no

Politisk refleksjon: Kultur skapes av mennesker. Kulturen er ikke noe som kan politisk bestemmes. Kulturutfoldelse ser en i alle lag og under alle forhold. Jeg skal ikke dra Maslows behovspyramide. Mye kunne sies om betydningen av å frigjøre mennesket for strevet med å dekke de grunnleggende behovene før det kan begynne å utfolde seg som menneske. Mye kan sies om alle menneskers rett til å være kulturmennesker. Jeg vil si noe om kulturbegrepet og oppfatninger av hva som er kultur. Aftenpostens kultursider har sin oppfatning. Og vi er kjent med skillet mellom finkultur og den mer folkelige kulturutfoldelsen som nok noen rynker på nesa av. For meg er det viktig å anerkjenne og løfte fram det folkelige kulturengasjementet og den folkelige kulturutfoldelse i språk, litteratur og musikk. Det er ikke en liten elitegruppe fra mer mondene kretser som skal få definere hva som er god og mindre god kulturutfoldelse eller kunst for den del. Musikkfestivalene med alle banda viser et mangfold både i musikkuttrykk og det rent tekstlige. Og her kommer ungdommen fram med sin livstolkning. Det dreier seg ikke bare om øl. Jeg er imponert. På Jorddunstfestivalen var det flere telt / scener, bl.a. et jammetelt for spontan kulturutfoldelse (musikkutfoldelse) fra de mer ikke-profesjonelle. Det tar jeg av meg hatten for. Dette teltet dro også folk.

Så når det bevilges penger til kultur, er det viktig å få med seg at det ikke er bare operaen som skal ha. Nå må ikke det frivillige kultur-Norge gjøre seg avhengig av offentlige midler. Og de fleste har så god råd i dag at de kan betale for å komme inn på festivaler. Men noe støtte trengs. Og litt økonomisk støtte er også oppmuntring og anerkjennelse.

Hurra for festival-Norge og for Jorddunst.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Anne Marie Dranger Bachen | mai 5, 2011  

Vraker demokrati som valgfag i skolen?

Forsker Janicke Heldal Stray, pedagog og forsker ved Universitetet i Oslo, sier, ifølge Dagsavisen 5.mai 2011, at det er utrolig at regjeringen fjerner elevenes arena for demokratiopplæring. Slik kan vel bare en fra skrivebordet si det. Jeg siterer bare noe av det hun har sagt, så les artikkelen der hun refereres. Hun er opptatt av ”Demokratisk medborgerskap i norsk skole”. Og doktoravhandlingen hennes er en kritisk analyse av situasjonen.

Ja, elevrådsfag, valgfag demokrati – høres så flott ut. Disse fagene fungerer dårlig. De blir for teoretiske, og det er bare noen som velger disse fagene. Opplæring i demokrati må gjelde alle elevene, og demokrati, eventuelt det motsatte, lærer elevene der de er i det daglige. De lærer det av måten rektor styrer skolen på, de lærer av lærerens ledelse i klasserommet, de lærer i omgangen med hverandre og i måten de voksne møter dem på i skolehverdagen. De lærer i måten beslutninger taes. Er de selv blitt involvert? Har de bidratt der de har muligheten? Demokratiopplæring er mye mer viktig enn å avgrense det til et fag med kompetansemål.

Jeg støtter regjeringen som tar vekk valgfag demokrati som valgfag i skolen. Men den tar ikke vekk målet om at skolen skal være en demokratisk organisasjon, en organisasjon som preges av samarbeid, medvirkning, respekt og likeverd.
Dette må nedfelles i skolens organisasjonsplan, en plan som sikrer medbestemmelse for elevene – ikke bare for de ansatte regulert gjennom hovedavtalen.
Dette må nedfelles i lokale mål og tiltak for å fremme respekt og likeverd.
Dette må nedfelles i mål og tiltak som forplikter alle nivåer i samarbeid.
Dette har de fleste skoler vil jeg tro. Men det er her støtet må settes inn om en vil styrke demokratiopplæringen. Det er i det levende livet en lærer å omgås alle, utvikler egen sosial kompetanse og øves i demokratiske prosesser. Det er krevende både evnemessig og tidsmessig, men dette er en livslang prosess. Viktig at den starter tidlig.

Dessuten må en ikke glemme all den teoretiske demokratiopplæringen som allerede ligger der i fag som for eksempel samfunnsfag, historie og religion/etikk.

Jeg besøkte en afrikansk skole i Tanzania for en del år siden. Jeg så skolens mål henge på veggen på rektors kontor. Elevene samlet seg på en skoleplass for å vise sine gjester ære og synge for dem. Jeg benyttet anledningen til å holde en liten tale, og der spurte jeg dem om de kunne gjengi skolens mål. ( Jeg er ikke helt sikker på om rektors mål, lærernes mål og elevenes mål er de samme i alle skolene i Norge). Elevene sa øyeblikkelig i kor. ”Academic achievement, disiplin and cooperation” (Kunnskaper og ferdigheter i akademiske fag, disiplin og samarbeid). Jeg spurte dem om hvorfor de hadde akkurat disse målene. ”Because Africa needs it” (Fordi Afrika trenger det) – var svaret.

Det er viktig for Arbeiderpartiet at barn og unge i Norge ikke bare sikres rett til opplæring, men også har rett til samme kvalitet. Derfor tror vi på enhetsskolen. Det er en offentlig oppgave. En er historieløs om en tror at oppstykking og privatisering skulle kunne erstatte den offentlige enhetsskolen eller gjøre den bedre. Det er viktig å gi likeverdig akademisk og yrkesrettet opplæring. Det er like viktig å fremme sosial kompetanse og demokrati. Derfor vil Arbeiderpartiet blande seg inn i hvordan skolen drives og hvordan elevene møtes av de som jobber der.
Akademiske eller yrkesrettede kunnskaper og ferdigheter kan erverves hvor som helst og når som helst, men sosial kompetanse og demokratiforståelse og kompetanse lærer en kun over tid i samværet med sin nærmeste. Derfor er hjemmet og skolen – og vennekretsen i det daglige – de viktigste læringsarenaene. Det er noe å tenke på. Å krangle om et valgfag med kompetansemål blir blåbær i sammenhengen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Anne Marie Dranger Bachen | april 5, 2011  

Offentlige oppgaver – valgløfte !

HanneHanne Opdan, varaordførerkandidaten i Ski (AP) i perioden 2011-2015 holdt et flammende innlegg på medlemsmøtet i Ski AP sist mandag. “Ski Arbeiderparti vil sørge for at offentlige oppgaver ikke blir privatisert i perioden”.
Det har tidligere vært uro rundt renholdet i Ski kommune. Renholdstjenesten viste og kunne omstille seg og nå er dette blitt bra.
Og hva er takken for omstilling og resultatfokus?

Her kommer resten av innlegget:
I kommunestyret 02. mars sørget et flertall ved Høyre, Frp, KRF og Venstre representert ved Lise Vistnes, for flertall for konkurranseutsetting av halve renholdstjenesten i Ski Kommune.
Høyre ved Kristina Bjerke mener: Sitat:” Tiden er overmoden for at våre ansatte også kan vise hva de er gode for i en konkurranse med andre.”

Men hvordan har Bjerke og Høyre tenkt at de ansatte skal få vise det i en konkurranse? De ansatte i kommunen jobber ikke i et ”kommunalt selskap” og kan ikke som andre firmaer kan være med i en anbudskonkurranse.

De ansatte i kommunen er en viktig ressurs. For den enkelte er arbeid den viktigste sikring for egen inntekt.
Det er de laftlønte renholderne i kommunen som blir hardest utsatt. Det er de som nå kjenner uttrygghet.

Kommunen har arbeidsgiveransvaret for disse og har plikt til finne andre oppgaver til sine ansatte i kommunene.
Det er slett ikke sikkert at et privat firma ønsker å overta alle renholdsarbeiderne fra kommunen og gi dem jobb videre.

Det er underlig at posisjonen ser å kunne bruke 400 000.- bare til anbudsprosessen. 400 000 i en bunnskrapt kommune kasse.
I tillegg til usikkerheten som knytter seg til konkurranse utsetting av kommunal tjenester er.

Og hva med prisen for å holde oppsyn med de private aktørene?

Ta eksempler fra Frogn kommune:

ISS vant konkurransen i Frogn.

– Ordningen skulle ha tett oppfølging, og det kom frem at renholdet var for dårlig i forhold til avtalen-
Skulle jobben gjøres bedre, ville det også koste mer. Håndkleet ble derfor kastet inn etter et år. Da hadde kommunen tapt 1,7 millioner, hevder Ivar Eide (Venstre).

Konkurranse utsetting av renholdstjenesten i Ski kommune viser med tydelighet de ideologiske skillene mellom Arbeiderpartiet og høyresiden.

Selvsagt vil også at renholdet skal gjøre mest mulig kostnadseffektivt, men vi tror at det gjøres og kan gjøres best innenfor kommunale rammer og ikke ved å overlate det til private aktører som er drevet av profitt.

Private kan sikkert få renholdet til et anbud som viser en lavere pris enn det vi i dag betaler, men det vi har sett fra privat helsetjenester viser at det er store sjanser for at det går ut over kvalitet på tjenesten og arbeidstagernes minimums rettigheter.

Det er en realitet at renholdstjenesten blir anbudsutsatt.
Det er viktig at Arbeiderpartiet følger opp forpliktelsen ovenfor sine ansatte og følger opp at det i anbudet stilles krav til gode og lønns og arbeides vilkår til de ansatte.

Vi vil ha arbeidslivet mer inkluderende og menneskevennlig, fritt for useriøsitet og sosial dumping.

Ski Arbeiderpart vil sørge for at offentlige tjenester ikke blir privatisert i perioden.
Det går vi til valg på.

Hanne Opdan

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Amund Kjernli | mars 16, 2011  

Langhushallen igjen

I Østlandets Blad fredag 11 mars kan vi lese at Ski kommune har tapt i KOFA og at Lønnheim Entreprenør AS kommer til å fremme erstatningskrav overfor kommunen i forbindelse med tildeling av anbud ved bygging av ny Langhushall.

I denne forbindelse etterlyser daglig leder Lønnheim hvor politikerne har vært i denne saken og han sier videre at han forsøkte å involvere de politiske lederne, men at de aldri tok ballen. Jeg vet ikke hvilke politiske ledere han sikter til, mulig det er ordfører og/eller politiske ledere i posisjonspartiene. Som gruppeleder i Ski Arbeiderparti har jeg aldri blitt kontaktet av Lønnheim i forbindelse med denne saken. Heller ingen andre i vårt parti har blitt kontaktet.

Vi stilte imidlertid, sammen  med de andre partiene i opposisjon, flere kritiske spørsmål da tildelingen av anbudet ble politisk behandlet. Men ut i fra de svar og forsikringer vi fikk fra administrasjonen valgte vi å følge innstillingen.

Det tragiske er slik jeg ser det at de som sitter med den politiske makten i Ski kommune, dvs Høyre, FrP, KrF og den uavhengige Lise Vistnes laget byggingen av Langhushallen til en hastesak som ble kjørt fram for alt det  var verdt. En skal ikke se bort i fra at denne ”hastebestillingen” fra de nevnte partier har gått ut over en forsvarlig saksbehandling, noe som kan komme til å koste kommunen meget dyrt. En hall som allerede har blitt betydelig dyrere enn først forutsatt kan altså få en ekstraregning i form av et erstatningsbeløp. Dette vil utvilsomt få konsekvenser for en allerede presset kommuneøkonomi

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Anne Marie Dranger Bachen | mars 16, 2011  

En garanti for kommende periode

De to toppkandidatene på kommunestyrelista til Ski Arbeiderparti 2011-2015 er ordførerkandidaten Amund Kjernli og varaordførerkandidaten Hanne Opdan. Disse to har levert en garanti for kommende perioden. Denne kan du lese her.

Ingen ”Adeccovilkår” i Ski kommune

Ski Arbeiderparti vil komme med følgende garanti:

Viktige og sentrale helse- og velferdsoppgaver skal være det offentliges ansvar*
*Vi vil effektivisere og videreutvikle gode offentlige tjenester i kommunens regi.
* Konkurranseutsettelse og privatisering er ikke et mål for oss da vi vil videreutvikle kommunens tilbud gjennom å bygge egen kompetanse og motivere Ski kommunes ansatte.

*Brukernes behov skal settes i sentrumo
Vi er ikke fornøyde før brukerne får tjenester av høy kvalitet, til rett tid.

Respekt for de ansattes rettigheter
* Kommunen skal ikke kjøpe inn helse- og velferdstjenester uten at
offentlige opparbeidede rettigheter som tariffestet lønnsnivå,
bemanningssituasjon og pensjonsrettigheter legges inn som
minimumskriterier. Vi skal aldri kompromisse med arbeidsmiljølovens
bestemmelser og sikre at dette følges opp gjennom å etablere gode kvalitetssikringssystemer.

Amund Kjernli ————– Hanne Opdan
Ordførerkandidat—– Andrekandidat

Ski Arbeiderparti

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Anne Marie Dranger Bachen | mars 15, 2011  

Hvilke tanker har Ski Høyre og Ski FrP om ”spill i Adeccoligaen”

Amund Ski arbeiderpartis ordførerkandidat, Amund Kjernli, hadde følgende leserinnlegg i ØB i forrige uke.

Hvilke tanker har Ski Høyre og Ski FrP om ”spill i Adeccoligaen”
De siste dagers avsløringer av kritikkverdige forhold ved Ammerudlunden sykehjem i Oslo som drives av Adecco har fått stort mediefokus. Sist helg inviterte NHO Service Høyres ordførerkandidater på konferanse for å lære hvordan det kan kuttes i kommunens utgifter ved å konkurranseutsette og privatisere. Når vi vet at Ski Høyre og Ski FrP i sitt budsjettforslag som ble vedtatt i desember i fjor har klare elementer av konkurranseutsetting og privatisering i seg, er det betimelig å utfordre disse to partiene på hvordan de stiller seg til privatisering innen eldreomsorgen i kjølvannet av de siste dagers avsløringer. Når vi samtidig vet at leder av Ski Høyre, Dag Ekelberg er leder av NHO Service, som har laget en rapport som privatiseringsiveren støtter seg på, er det ikke vanskelig å skjønne at veien til en omfattende privatisering med dagens styre i Ski kommune kan være kort.
Uansett hvilke tjenester som blir satt bort og til hvem er det kommunens ansvar å følge opp at lovverk ikke brytes og at tjenestene utføres på en tilfredsstillende måte.
Hvordan reagerer ledende tillitsvalgte i Ski Høyre og Ski FrP på sine Oslo-kollegaers privatiseringsiver og konsekvensene av dette? Kan Høyre og FrP garantere Ski kommunes innbyggere at man ikke vil privatisere og konkurranseutsette slik at de forhold som er avslørt i Oslo ikke oppstår.
Høyre og FrP anklager stadig Arbeiderpartiet for allergi mot private. Hvorfor har Høyre og FrP allergi mot anstendige arbeidsforhold? Er de forholdene som er avdekket de siste dagene akseptable?
Ski Høyre har lovprist nevnte rapport fra NHO service som peker på muligheter for innsparing i det offentlige gjennom privatisering. Er Høyre og FrP villige til å bryte arbeidsmiljøloven for å spare penger, eller tar dere avstand fra NHOs usosiale innsparingskutt som går på tvers av usosiale innsparingskutt og omsorgshensyn?
Høstens kommunevalg vil på mange måter bli et verdivalg. Arbeiderpartiet vil ha gode fellesskapsløsninger med verdighet både for ansatte og beboere. Derfor vil vi at Ski kommune skal spille i eliteserien og ikke bli degradert til spill i Adeccoligaen.

Amund Kjernli
Ordførerkandidat Ski Arbeiderparti

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Anne Marie Dranger Bachen | mars 6, 2011  

PROGRAM FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011–2015

AP SKI ARBEIDERPARTI
PROGRAM FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011–2015
VÅR VISJON; SKI GIR LIVSKVALITET OG VERDIGHET FOR DEN ENKELTE
VÅRT GRUNNLAG; FRIHET, LIKHET OG SOLIDARITET

Ski kommune skal være et godt sted å bo for alle.
For at folk skal trives i Ski kommune må vi ha et velfungerende lokalsamfunn. Et viktig bidrag til dette fra kommunens side er å legge til rette for gode boligområder og aktive tettsteder.
Arbeid for alle er så viktig at Ski kommune til enhver tid må ha disponible næringsarealer og industritomter, og ta sin del av veksten i behovet for arbeidsplasser.
Det skal legges til rette for aktiv bruk av marka og sikre adkomstveier fra tettstedområdene og ut til skog og mark både for ”myke og harde” trafikanter.
Ski Arbeideparti vil arbeide for å oppfylle de nasjonale målene for biologisk mangfold, jordvern, vern av marka, samordnet areal – og transportplanlegging, estetikk og landskapsbilde, universell utforming og tilgjengelighet for alle.

Ski Arbeiderparti vil arbeide for et godt samarbeid mellom kommuneadministrasjon, organisasjoner og politikere.
Ski Arbeiderparti vil sørge for at offentlige oppgaver ikke blir privatisert i løpet av perioden.
Ved anbud skal det stilles krav om lønns-, pensjons-, og arbeidsforhold, lærlingeplasser, etiske retningslinjer og kvalitet på tjenestene.
Orden i økonomien er et mål for Ski Arbeiderparti. Dette sikrer velferdstilbudene til våre innbyggere.

Like muligheter fra starten
Ski Arbeiderparti vil arbeide for:
* Fortsatt full barnehagedekning og god kvalitet i barnehagene
* At alle barn skal ha mulighet til å delta i kultur- og fritidssysler
* Et godt utbygd barnevern
* Et fortsatt godt samarbeid mellom barnehagene og PP-tjenesten og at de ansatte i barnehagene må få ytterligere kompetanse til å avdekke omsorgssvikt

En god offentlig skole
Ski Arbeiderparti vil arbeide for:
* Prioritere forebygging av frafall i skolen
* Godt og innholdsrikt læringsmiljø
* Bidra til at regjeringens manifest mot mobbing forankres og lykkes lokalt
* Bredt tilbud om leksehjelp ved alle skoler
* En skole der alle møter utfordringer på sitt nivå
* Tidlig innsats for å sikre grunnleggende ferdigheter
* Sikre tilstrekkelige midler til PP-tjenesten

Eldre i forsetet
Ski Arbeiderparti vil arbeide for:
* Å disponere tilstrekkelig antall offentlige sykehjems- og rehabiliteringsplasser
* At ordningen med oppsøkende seniorkontakt utvides
* Å sikre drift av eldresentrene og andre møteplasser for eldre
* En god offentlig hjemmetjeneste
* Kulturtilbud til eldre
* Å sikre drift av dagtilbudene

Bolig for alle
Ski Arbeiderparti vil arbeide for:
* Et differensiert bomiljø og boliger med livsløpsstandard i alle tettsteder
* At grupper med spesielle behov blir prioritert
* Bedre tilrettelegging av utleieboliger for ungdom
* Fortetting i sentrumsnære områder

Sosial rettferdighet
Ski Arbeiderparti vil arbeide for:
* Å bekjempe enhver form for rasisme og diskriminering
* En inkluderende kommune der funksjonshemming, etnisk bakgrunn, religion, legning eller kjønn ikke legger begrensninger for mulighetene for jobb, bolig eller utdanning.
* At sosialhjelpen skal holdes på et nivå som sikrer levekårs-
utvikling på linje med den øvrige befolkningen
* At Ski skal få status som kommune for rettferdig global handel (”fair trade-kommune”)
* At Ski kommune skal ha en positiv holdning til å bosette flyktninger

Arbeid og næring
Ski Arbeiderparti vil arbeide for:
* At Ski kommune skal jobbe for å få et variert næringsliv
* At det skal være lett å etablere ny næring i Ski og Follo
* Gode og brukervennlige kommunale tjenester
* Å styrke Ski som naturlig næringssenter i Follo
* Moderne utvikling av landbruket

Helse
Ski Arbeiderparti vil arbeide for:
* At alle aldersgrupper skal ha gode og tilpassede helsetilbud
* Å utvikle nye bruksmuligheter for Ski sykehus etter intensjonene i samhandlingsreformen
* Et tilfredsstillende legevakttilbud hele døgnet
* Å opprettholde driften av Aktiv på dagtid

Ungdom
Ski Arbeiderparti vil arbeide for:
* Å legge til rette for et mangfold av barn- og ungdomsaktiviteter
* Å utvide fritidstilbudet og øke tilskuddet til fritidsklubbene
* Å opprettholde utekontakten
* Å styrke tilbudet med helsestasjon for ungdom og gjenopprette tilbudet på Langhus
* Å gjenopprette ungdomskafé
* Å øke antall lærlingeplasser, minst en lærling pr.1000 innbyggere

Kultur og idrett
Arbeiderparti vil arbeide for:
* Utvidede åpningstider på hovedbiblioteket og gjenåpne biblioteket på Siggerud
* At øvingslokaler gjøres mer tilgjengelig og tilfredsstillende for band og korps
* Å sikre Ski Rådhusteater og Waldemarhøy som kulturarena
* Utvidelse av Ski idrettspark, at arealer som er avsatt til idrett sikres i kommunalt eie, om nødvendig ved bruk av ekspropriasjon og at planlegging om videre utbygging settes i gang
* I samarbeid med idrettsrådet /idrettslaga utvikle/drifte idrettsanleggene i kommunen

Godt miljø og ren natur
Ski Arbeiderparti vil arbeide for:
* Oppfølging av klima- og energiplanen for Ski kommune
* At det ved nybygg settes krav om mer energisparende bygninger
* Et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv for å skape levende lokalsamfunn
* Å ta vare på det biologiske mangfoldet i kommunen
* Å ta vare på markaområdene og legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljøet

Samferdsel
Ski Arbeiderparti vil arbeide for:
* Så rask ferdigstillelse som mulig av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski
* Å utvikle Ski stasjon til et attraktivt og tidsmessig knutepunkt med godt tog- og busstilbud
* Et bedret lokalt busstilbud i alle deler av kommunen
* Gode tilbud for myke trafikanter. Gang- og sykkelvei Ski – Kråkstad prioriteres
* At ny trasé E18 fra Østfold grense til Vinterbro legges slik at de negative konsekvensene for Kråkstad tettsted blir minst mulig
* Et forbud mot gjennomkjøring av tungtransport gjennom Langhus tettsted
* Å redusere biltrafikken i Ski sentrum
* Å starte planlegging av et nytt ringveisystem i Ski
* At FV 152 bygges som en forlengelse av Vestveien, krysser jernbanen og kommer inn på dagens 152 ved Ski sykehus

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Anne Marie Dranger Bachen | januar 5, 2011  

Skadde soldater og politisk ansvar. Lytt da vel !

Forsvarsminister Grete Faremo skriver følgende i en mail:
”Regjeringen har siden 2005 gjennomført en lang rekke reformer og tiltak
for å bøte på flere tiårs forsømmelser på veteranområdet. Våre
soldater skal slippe å vente på nødvendig oppfølging i det sivile
samfunn etter endt tjeneste i utenlandsoperasjoner.

Vi har god oversikt over den enkelte soldat som skades. Dette er viktig
for at soldaten skal få riktig behandling av det sivile helsevesen og
kunne søke om støtte, yrkesskadeerstatning eller annen kompensasjon.

På Arbeiderpartiet.no kan du lese om hvilke tiltak regjeringen
iverksetter for å ivareta skadde soldater.
les her

Forsvaret tar ansvar for sitt personell, og har utover
arbeidsgiveransvaret et lovpålagt ansvar for oppfølging av alle soldater
i ett år etter tjeneste

Regjeringen har rettet et betydelig fokus på veteraner og skadde soldater
helt siden den tiltrådte.

Vi har lagt fram en egen veteranmelding til Stortinget, og arbeider
kontinuerlig med å omsette den til praksis. Dette er et langsiktig
arbeid, og vi har fortsatt mye igjen.

Du kan lese mer om arbeidet med å ivareta skadde soldater på
Arbeiderpartiet.no
Les her!

Sitat slutt.

Dette er veldig bra, og jeg ser at bildet av situasjonen ikke er så ensidig som det pressa gir uttrykk for. Men det er ikke noe nytt. Men viktigere er de vitnesbyrdene som enkeltsoldater kommer med. Noen av dem har ikke erfart at de er blitt tatt hånd om. Og de erfarer et slit for å få sine rettigheter fra NAV blant annet.
Igjen og igjen må politikerne på nasjonalt nivå bli minnet om at en ting er å utforme et lovverk basert på politiske intensjoner, en annen sak er forskriftene, forvaltningen og saksbehandlerne som er satt til å fatte enkeltvedtak. Det er ikke alltid en sammenheng mellom politiske intensjoner oh mål og forvaltning.

Det er på tide nå, Jens, å begynne å lytte til folk og deres erfaringer. Det gjelder NAV, det gjelder sykehus og foretakene, det gjelder rettigheter som forvaltes i kommunene. Det gjelder språket som blir brukt i brev som sendes, holdninger hos saksbehandlere. Dette er ikke lett, men vi må holde den sosialdemokratiske fanen høyt. Intensjonen må gjennomsyre forvaltningen også – de som er syke, de som er svakest stilt, har rett til hjelp og et verdig liv. Det er ikke lett, for mange vil aldri bli fornøyd, og lovverket må ikke misbrukes. Men fokuset må ikke være mistenkeliggjøring, men hvilke rettigheter vedkommende har krav på. Og her skal ikke den enkelte måtte kjempe. Det skal komme til den som trenger det.

Jeg tror faktisk at politikerne ikke må være så redde for å blande seg inn i administrasjon når de ser og hører om at politiske intensjoner og mål ikke nås. Politikere er også ombudsmenn og kvinner. Også de på nasjonalt nivå.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Anne Marie Dranger Bachen | desember 23, 2010  

Høyre størst i ny måling – Ap stuper

Les her !

Stuper og stuper. Det er nå en jornalistvinkling. Godt å få dramatisert litt. Men det er dramatisk at Det norske arbeiderparti får en så dårlig oppslutning som 26 %. Høyre er større, og Frp gjør seg sterkt gjeldende. Sentrumspartiene forsvinner. Det siste er greit for meg. En kan ikke ha partier som er så prinsipp- og ideologiløse at de vingler til den parten i norsk politikk som serverer det største bløtkakestykket.

Jeg syns det er greit nå at de store ideologiske forskjellene kommer frem. Men jeg synes ikke det er greit at så stor prosent av den norske befolkning godtar at velferdsstaten bygges ned. Nå er ikke Høyre enig i det. Det partiet påberoper seg å være VELFERDSPARTIET. Det har jeg skrevet om tidligere. Jeg for min del kaller ikke ”kjøp velferd som du vil og så putter vi inn veldedighet der en ikke kan betale for velferden” for velferdspolitikk.

Men jeg synes heller ikke det er greit at Arbeiderpartiet nå kjører sakene sine uten rotfeste i befolkningen. ”Jeg vite best”, synes det å hete på toppen. Jeg kjenner meg ikke igjen. Jeg kjenner meg ikke igjen at ikke enkeltindividet står i sentrum. Det er for deg og meg at vi skal ha de gode kollektive løsningene som sikrer trygghet for oss alle. Det skal være solidaritet (betale etter evne, ikke etter ønske), like rettigheter ( samme tilbud til alle uansett hva du har i pengepungen), respekt for individuell integritet og respekt for personvernet. Så skal det som sies, være sant og ikke pakkes inn i valgtåkeprat. Og så må en ikke glemme at vi alle har plikter. Arbeiderpartiet skal ikke stikke under en stol at vi også har plikter, plikt til å jobbe hvis vi ikke er syke, for eksempel. Plikt til å effektivisere og omstille oss i takt med endringene i samfunnet. ”De gamle” var ikke redde for å si dette.”Gjør din plikt og krev din rett. Og glem ikke rekkefølgen”.

Nå får jeg kjeft av mine egne. Ikke kjeft. Jeg ser ikke noe annet alternativ enn Arbeiderpartiet. Men gjør det lettere for oss å snakke for dette politiske alternativet som ene og alene sikrer like velferdsrettigheter til alle uanhengig av stand eller pengepung, eneste alternativ som vil utvikling og vekst, som vil bærekraft nettopp fordi at det enkelte individ skal kunne ha et verdig liv, arbeid og husvære, trygghet for sin egen person – og det gjelder også de som kommer etter oss. Men vis dette i praksis. Jeg nevner her episoder, beslutninger, holdninger, talemåter som gjør det vanskelig akkurat nå:
- datalagringsdirektivet
- omkvedet i lokalsykehussaken ( jeg tror det er riktig at lokalsykehus får andre funksjoner og at akuttmottak og fødeavdelinger legges ned mange steder. Men si det da. Folk flest forbinder lokalsykehus med nettopp disse funksjonene. Ikke stå og lyv eller pakk det inn i Soria Moria-talemåter.
-annen sykedelssats for pensjonister (høyere) enn for andre i trygdeavgiften (skatten)
- NAVs fullmakter til å trenge inn i den private sfære som langt overgår politiets myndighet. NAV kan gå inn og kreve innsyn i våre banktransaksjoner og bankkonti uten en gang å varsle
- mastene i Hardanger. Dette kunne ha vært løst dersom vi hadde satt i gang de mobile kraftgassverk i Midt-Norge og det hadde blitt satset på rensing slik AP lovet. Snakk det ikke bort. Sokkelen kan finansiere seg selv. Da er det råd til sjøkabel.

- Den muligheten kommunene har til å kreve innsyn i minste detalj av en persons sykehistorie og privatøkonomi dersom han/hun skal kunne motta offentlige tjenester (Gerica) Vil det politiske nivået dette?
- Snakket om en sentral journaldatabank for alle sykehus/fastleger og kanskje enda mer. Hva søren er dette?
-den nye plan- og bygningsloven som nå skal “verne oss” mot svarte håndtverkere – mot et kommunalt honorar selvsagt

Jeg synes nå at vi nærmer oss en overvåkningsstat i det godes tjeneste. Dette er ikke Arbeiderpartipolitikk. Vi vil være politikerstyrt, ikke styrt av såkalte fagfolk som kommer med alle de gode rådene sett fra deres arbeidsståsted.

Så til slutt. Består regjeringen nå av enkeltindivider som kan operere hver for seg, eller har regjeringen en leder? Vi savner å se og høre han. Når han sees og høres, faller mye på plass. Det må skje oftere.

Det er enda tid før valget til å greie å kommunisere ut arbeiderpartipolitikk. Og da må det tas tak i det folk er opptatt av. Og politikerne må bruke et mer direkte språk som vi forstår. Og vi forstår at ikke alt kan loves. Vi forstår at mye er vanskelig. Kommuniser det. Fortell hva AP vil, hva partiet vil jobber for, hva som er viktigst. Lov det som kan loves, sett som mål det som en ønsker, men som er utfordrende å få til. Men vis for all del at AP har enkeltindividet i fokus, dets verdighet og integritet uansett hvor det befinner seg på livstreet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00